image

Ole Skovgaard: Juxtaposition nr. 6

Helle Orth Johansen, Uden titel

Tina Kallehave: Bøgeblade

Lars Koue Mogensen, Salinas

Tove Fisker Jepsen: Der er plastik i vores mad