image

image image image

Om Vestjyllands Kunstmuseum

Vestjyllands Kunstmuseums samling har sin oprindelse 35 år tilbage. Sognepræst Thyge Svendsen var foregangsmanden for kunsten i Tistrup. De første udstillinger blev vist i konfirmandstuerne i Hodde og Tistrup i 1970-71. I 1972 dannes Vestjysk Kunstforening, som hurtigt begyndte at købe kunst til en fast samling. "Tistrup Samlingens" værker blev desuden købt via indtægter fra loppemarkeder og revyer på Tistrup Hotel. Senere er en del af tilvæksten sket som donationer fra kunstnere og private. I 1985 ændredes kunstsamlingens navn til "Museet Tistrup Samlingen", og museet blev associeret medlem af Ribe Amts Museumsråd. I 2000, ved indvielsen af Janus Bygningen, skiftede samlingen navn til "Vestjyllands Kunstmuseum".

Museet rummer i dag omkring 2000 værker af hovedsagelig samtidskunst med fokus på figurativ kunst, nordisk kunst, vestjysk kunst og en lille samling af naivister.

Samlingens værker ligger i magasin. 2-3 gange årligt arrangeres særudstillinger fra samlingen. Her er oftest tale om tematiske udstillinger eller om retrospektive udstillinger med én af samlingens kunstnere.

Ønskes værker fra den faste samling forevist, kan der træffes aftale herom med museets leder.

Janus og eleverne
Elever fra alle undervisningsinstitutioner lige fra børnehaver til seminarier kan bestille specialomvisninger til Vestjyllands Kunstmuseums særudstillinger. For at give eleverne det bedste udbytte aftales omvisningens indhold forud mellem omviser og lærer. Omvisningerne kan tilpasses forskellige alders-, tema- og interessegrupper.

Elevgrupper kan spise medbragt mad i caféen, hvor der kan købes sodavand, te og kaffe.