image

image image

Om kunstmagasinetJANUS

Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december.

Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling, kunstpolitik samt fag og teknikker.

Kunstmagasinets formål er helt overordnet at formidle kunst til almindelige mennesker. Det har sin rod i Kunsttidsskriftet Hrymfaxe, folkeligt kunsttidsskrift, der blev stiftet i 1971 af Arne Mumgaard og Bjarke Regn Svendsen. Hrymfaxe overgik i 2005 til alene at være et forlag og kunstmagasinet-JANUS overtog denne formidling 1. januar 2006.

Kunstmagasinet er på 32 sider i farver, format 20x30cm, rigt illustreret, oplag 1.600 eks. og med udgiveradresse i Janus Bygningen.

Abonnement
Enkelt person, direkte leveret: Kr. 290,00
Mindst 20 abonnenter, direkte på adresserne: Kr. 215,00 pr. abonnement
Ved mere end 20 abonnenter - venligst kontakt Janus Bygningen for tilbud.
Løssalg: Kr. 75,00 pr. blad

Der kan tegnes abonnement her fra hjemmesiden på mail@janusbygningen.dk, eller ring til Janus Bygningens sekretær Metha Holte, tel. 75299825.

Ældre numre af kunstmagasinet
Med en 35-årig tidshorisont bagud er der naturligvis ældre årgange af tidsskriftet til rådighed. Følgende tilbud gives:
Årgang 1984-1991, i alt 25 stk., samlet pris 55,- kr. excl. porto.
Årgang 1991-1997, i alt 27 stk., samlet pris 55,- kr. excl. porto.
Årgang 1998-2003, i alt 23 stk., samlet pris 100,- kr. excl. porto.
Årgang 2004-2008, i alt 19 stk., samlet pris 150,- kr. excl. porto.
Årgang 2009-2013, i alt 20 stk., samlet pris 200,- kr. excl. porto.

Annoncering
Der kan tegnes annoncer i kunstmagasinet.
Kontakt venligst Ole Sørensen - email: vesterg@bbsyd.dk eller Janus Bygningen email:mail@janusbygningen.dk.