image

image image image

KUNSTEN I TISTRUP

Kunsten i Tistrup – en god historie!
Sognepræst Thyge Svendsen kom til Tistrup i 1969. Han var foregangsmanden for kunstens indtog i byen, der dengang talte omkring 1.200 indbyggere. Grunden var allerede lagt i en bred folkelig interesse for kunst i Tistrup og omegn, man var modtagelig. De første udstillinger blev vist i konfirmand-stuerne i Hodde og Tistrup i 1970-71.

1971 blev kunsttidsskriftet “Hrymfaxe” stiftet i Århus af Arne Mumgaard og præstens søn, Bjarke Regn Svendsen.

1972 dannedes “Vestjysk Kunstforening”, som hurtigt begyndte at købe kunst til en fast samling. “Tistrup Samlingens” værker blev desuden købt via indtægterne fra loppemarkeder og revyer på Tistrup Hotel. Foreningen viste fra 1972 sine udstillinger i en nedlagt staldbygning “Galleri Ti”, grundlagt af Christian Pedersen.

1973 startede den censurerede “Kunstnernes Sommerudstilling” med årlige udstillinger i Hodde-Tistrup Hallen.

1977 kom “Galleri Hrymfaxe” til, drevet af Bjarke Regn Svendsen.

1979 blev “Vestjyllandsudstillingen” dannet for at egnens kunstnere kunne få mulighed for at vise, hvad der foregår på det kunstneriske område i det vestjyske og samtidig give det vestjyske publikum mulighed for at se kunstnere fra andre områder af landet.

1985 ændredes kunstsamlingens navn fra “Tistrup Samlingen” til “Museet Tistrup Samlingen”.

1986 blev “Tistrup Fonden” dannet i forbindelse med køb af egne udstillingslokaler på Lærkevej 21. “Vestjysk Kunstforening” var fødselshjælperen. Foreningen overdrog samtidig ejerskab og ansvar for hele kunstsamlingen til “Tistrup Fonden”.

1987 blev “Galleri Ti” omdannet til “Kunstbygningen i Tistrup” og indrettet med kontor, magasin, kaffestue og mere tidsvarende udstillingsrum. “Kunstbygningen i Tistrup” var indtil 2000 hjemsted for “Museet Tistrup Samlingen”.

2000 blev “Janus Bygningen” indviet og “Museet Tistrup Samlingen” skifter navn til “Vestjyllands Kunstmuseum”.

2006 blev “Kunsttidsskriftet Hrymfaxe” erstattet af “kunstmagasinetJANUS”. Samtidig etableredes “Forlaget Hrymfaxe”, der nu koncentrerer sig om udgivelser af kunstlitteratur.

Således blev de seks enheder skabt, der nu huses i Janus Bygningen på Lærkevej 25 i Tistrup:
Vestjysk Kunstforening, Kunstnernes Sommerudstilling, Vestjyllandsudstillingen, Vestjyllands Kunstmuseum, Forlaget Hrymfaxe og kunstmagasinetJANUS.

På mellemvejen opstod Galleri Ti, Galleri Hrymfaxe og Kunstbygningen i Tistrup. Disse findes nu ikke mere.