image

image image image

Om Janus Bygningen

Janus Bygningen er en selvejende institution, der drives af Janusforeningen. Bygningen rummer de selvstændige enheder: Vestjysk Kunstforening, Kunstnernes Sommerudstilling og Vestjyllandsudstillingen. Bygningen administrerer forlaget Hrymfaxe, Vestjyllands Kunstmuseum og kunstmagasinet Janus.

Bygningen er tegnet af arkitekt maa. Søren Morns og blev indviet i 2000. Her er i alt 830m2, hvoraf 550m2 er udstillings areal fordelt på en gallerigang og 4 store rum. Bygningen udgør sammen med Hodde-Tistrup Hallen ét bygningskompleks, og hallen inddrages i husets aktiviteter i forbindelse med større arrangementer og afholdelsen af Kunstnernes Sommerudstilling. Fleksibiliteten er stor.

Janus, den romerske gud som var beskytter af al begyndelse. Han havde to ansigter, et som så frem og ét som så bagud. Janus er valgt som husets symbol på den folkelige kunstformidling, der foregår i huset. Her skues både tilbage og frem i tiden.

Organisation
Huset drives af Janusforeningen med en bestyrelse på 9 personer:
Marianne Christensen, formand
Knud Teglgaard, kasserer
Asbjørn Fischer, sekretær og næstformand
Kirsten Juul-Andersen, Vestjysk Kunstforening
Irene Fisker, Kunstnernes Sommerudstilling
Gunnar Moesgaard
Peder Pedersen
Peder Ølgaard
Søs Koch

Personale
Huset betjenes af følgende:
sekretær
kunstnerisk leder
administrator

Hertil kommer et stort antal ulønnede, interesserede personer, der passer bygningens udstillinger, vedligeholder bygningen og dens udenoms arealer samt forestår arrangementer og al anden praktisk aktivitet.