image

image image image image image image image image image

BGK – Esbjerg, talentudstilling i Gallerigangen 22. april til 31. maj.

Fernisering Lørdag 28. marts kl. 15.00, husk tilmelding til ferniseringssuppe.

PT 15 PÅSKE i TISTRUP 28. marts til 3. maj
samt særudstilling med Solveig Lohne.

Udstillingen ”PT – Påskeudstillingen i Tistrup” sætter nu punktum efter 30 års formidling. Det har fortrinsvist drejet sig om unge kunstnere, men også de mere etablerede. Som afslutning er inviteret et lille udvalg af de mange fremragende kunstnere, der tidligere har deltaget på PT.

Lise Blomberg arbejder abstrakt og figurativt på samme tid. Hendes indkredsninger af specielt forstadsmiljøerne i dagens Danmark er fyldt med både liv og en underliggende farlighed. Hendes ophængning bliver en blanding at helt nye og lidt ældre værker.

Nils Viga Hausken peger på overraskende muligheder i korsstingsbroderiet. Han fortæller bl.a., at han er ”optaget af begrebet tid, med et særligt fokus på det langsommelige. I de sidste 14 år har han valgt korsstingbroderiet som sit kunstneriske medie. I korsstingsbroderiet findes både en ro og en historie fra tidligere generationer. Om et af de udstillede værker - No Time - fortæller han, at de ”19 billeder visuelt viser transformationen af en korsstingbroderet sommerfugl, der bliver mere og mere pixeleret og til sidst forpupper sig som QR-kode.

Louise Hindsgavl er som kunsthåndværker både original, humoristisk og grotesk i sit billedsprog. Hun udstiller bl.a. et kar monteret på et stort bord. Heri er placeret diverse værker og dropposer er ophængt over scenariet.

Birgit Johnsen og Hanne Nielsen hører til eliten i dansk videokunst. Denne gang udstiller de en række fotografier med både mystik og skønhed. Om fotoserien Facing the Dark fortæller de, at den ”er filmet i nattens mørke og arbejder med mørkets oversete kvaliteter. Fotografierne er taget i Lille Vildmose. Foto af kunstige lyskilder, samt månens naturlige lys står i blændende kontrast til mørkets dybe rumlighed.

Cai Ullrich von Platen er en alsidig billedkunstner, som ofte bryder grænser med sine skæve og anderledes billeder. Til PT 15 har han valgt at udstille et stort maleri fra 2012. Det måler 3 x 4,5 meter og er uden titel. Det kan dog antydes, at billedet bl.a. indeholder rødmalede træer, hvoraf et grantræ er ophængt i en snor.

Kristian Devantiers malerier er præget af både popkunst, tegneserier og abstraktioni. Som beskrevet af Jacob Hoff, kunne de enkle farvefelter, der møder beskueren, således have været ”elementer i rent abstrakte udtryk. Nu er de imidlertid komponeret således, at de fremtræder som figurationer. Ensomme, silhuetagtige skikkelser ofte placeret i skabelonlandskaber eller udfyldende hele billedfladen i næsten filmiske close-ups”.

Lisa Rosenmeier har mange uafrystelige fotografiske værker bag sig, men har også arbejdet med større installationer. Hun fortæller om sin praksis: ”Jeg har lagt de foregående års store totalinstallationer bag mig, og arbejder nu med fotografiske og tekstlige forløb, presser fotografiet ud over ”virkelighedens aftryksfunktion” mod skæve, vilde billeder som visualiseringer af, hvordan verden opleves, mere end hvordan den ser ud.

Mette Vangsgaard arbejder i en blanding af maleri, collage og keramisk skulptur. På udstillingen vises en række nye collager, hvor hun har været optaget af museumsrum, som danner rammen om samlinger og viden, og som danner vores identitet som mennesker. Hun har interesseret taget et kig ind i de tavse udstillingssale fyldt med forskellige objekter fra udstoppede dyr, planeter, malerier og arkivskabe med geologiske kuriositeter.

Solveig Lohne med bog og særudstilling
Samtidig med PT vises en særudstilling med den norske billedkunstner Solveig Lohne. Hermed markeres også udgivelsen af en ny bog i serien De små Kunstbøger: ”Natur-lige Bilder – om Solveig Lohnes Kunst” med tekst af Kjell Strand. Solveig Lohne har nær tilknytning til Danmark. Hun er medlem af kunstnersammenslutningen Den Gyldne, var i mange år medlem Vestjyllandsudstillingen, har udført flere udsmykningsopgaver i Sydvestjylland og er fornemt repræsenteret i Vestjyllands Kunstmuseum.

Mogens Egil
Særudstillingen med værker fra samlingen fortsættes i gallerigangen.

Der indbydes til Ferniseringssuppe for alle interesserede kl. ca. 17. Pris 35 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding senest 26. marts.

Udstillingen varer til 3. maj.