image

image image image image image image

Fernisering lørdag 13. august kl. 14.
Velkomst ved Bjarke Regn Svendsen og indlæg ved udstillingens kurator Bodil Damgaard.

TYVE TEGNERE I TISTRUP

FRA 13. AUGUST TIL 6. OKTOBER

De senere år er der en fornyet interesse for tegning. Det har længe været et ønske at vise en udstilling udelukkende med denne kunstdisciplin. Det sker nu, hvor udstillingen TEGN vises.

Vi har her i landet en række kunstnere, som er fremragende tegnere. 20 af disse viser nu eksempler på deres arbejde med denne tilsyneladende enkle, men krævende disciplin.

De deltagende kunstnere er:

Johannes Balsgaard, Ronald Burns, Kristian Dahlgaard, Bodil Damgaard, Ken Denning, Paule Ducourtial, Jes Fomsgaard, Nils Erik Gjerdevik, Emil Westman Hertz, Sys Hindsbo, Silas Inoue, Henrik Jørgensen, Karin Birgitte Lund, Lis Nogel, Fie Norsker, Anne Skole Overgaard, Astrid Randrup, Ole Sporring, Birgitte Storm og Kirstine Vaaben.

Udstillingen er kurateret af Bodil Damgaard i samarbejde med os. Bodil Damgaard er selv billedkunstner og deltager på udstillingen.

Bodil Damgaard om TEGN:

”Tegning bruges som skitse og udkast, men her drejer det sig om tegning i sin egen ret, tegning som det endelige værk. Det er sagt, at tegning er billedkunstens grundforskning. Selv om teknikken sådan set er den enklest mulige: streg på flade, er udtrykkene mangfoldige og udførelsen krævende.

Tegningen er en gammel disciplin. Den har altid været der og bliver tilbagevendende aktualiseret på udstillinger herhjemme og udenlands. I de senere år er der fornyet fokus på denne gamle, nye uopslidelige teknik. Således har Louisiana Museet i Humlebæk løbende bragt en tegneudstilling ved siden af andre udstillinger.

Vi vil gerne vise eksempler på, hvad der nu præsteres herhjemme i tegningens verden og hvor mangfoldigt, det kan gribes an. Vi har samlet værker af tyve tegnere, både unge og ældre kunstnere, som vægter tegning som en væsentlig del af deres arbejde, og som her præsenterer arbejder fra de seneste år.

Det har givet et rigt udvalg af arbejder, som viser, hvad man kan med en enkel teknik: streg på flade. Hvis man kan.p

Udstillingen TEGN støttes af Statens Kunstfond

VÆRKER FRA SAMLINGEN.

Samtidig med udstillingen TEGN vises i en af salene en af de nye værker, som enten er givet som gave af kunstnere eller skænket af samlere til Vestjyllands Kunstmuseum.

Blandt de udstillede værker er værker af Alfred Madsen, Otto Poulsen, Erik Hansen og mange flere.